torsdag 26 september 2013

Ö

Ö 
Ö är ett projekt som startades 2012 av Isabel Löfgren och Per Hüttner och som är i ständig utveckling och förändring. Till projektet som utgår från Stockohlms skärgård är internationella och lokala konstnärer knutna. läs mer om projektet här.
 
Ett litet smakprov på mina foton från Ö. Räv-revolutionen.tisdag 24 september 2013

Old New Imagination - Performance på Norrköpings konstmuseum

oklippt material från performance

Performancen Old New Imagination tar avstamp i Vilém Flussers text om bildskapandet och dess utveckling/paradigmskifte. Flusser menar att vårt sätt att skapa bilder, inte bara tekniskt utan även psykologiskt har förändrats i och med apparaternas intåg. Vissa av oss skapar medan andra blott är "knapptryckare" för kameran som skapar bilder. Igenom Old New Imagination lyfter jag frågor om vem som skapar/reproducerar/knapptrycker och vad är teknisk utveckling och vad är ett helt annat sätt att skapa bilder?
Under performancen ombads publiken dels att ta aktiv del i skapandet dels att dokumentera processen med filmkameror och mobiltelefoner. Jag kommer sedan klippa materialet till en konstvideo som kommer visas under Flusser konventet 1-3 november i Connecticut, USA. Resultatet blir alltså helt och hållet New Imagination, eller? och vem är i så fall skaparen av denna New Imagination film? Jag? Kameran? Gruppen? Gösta Sandels som gjort original porträttet?

**
The performance Old New Imagination builds on Vilém Flussers ideas of the image creation and its development / paradigm shift. Flusser believes that the way to create images, not only technically but also psychological has changed with the advent of the devices. Some of us create, while others are merely "button pusher" working for the camera how creates images. In the performence Old New Imagination I lift questions about who create / reproduce / barely pulls buttons and what is technological development and what is a completely different way to create images?
During the performance the audience where asked to take an active part in creating and documenting the process with videocameras and mobile phones. I will later cut the material to an art video that will be shown during the Flusser conference Nov. 1 to 3 in Connecticut, USA. The movie is all New Imagination, right? and who in this case is the creator of this New Imagination movie? I? The camera? The group? Gösta Sandels who made ​​the original portrait?fredag 4 maj 2012

Nu är det snart vernissage! 25 Maj kl 09.30 i cafégalleriet i linköpings stadshus! Välkomna!

Foto: Arthur Babel

torsdag 12 april 2012

Ipsiety - Jaget


Nu bär det snart av till Frankrike och Besançon för performancefestival. Jag är medbjuden av Per Hüttner genom Vision Forum och det ska bli mycket spännande och kul! Preformancen Ipseity kommer äga rum på stadens gator och torg där jag, iklädd en "one colour suit", hoppas möta människor som vill låta mig kopiera deras kläder. Detta kommer ske genom att en teknare skissar av personens kläder på min dräckt. läs mer om projektet under "pågående".

måndag 3 oktober 2011

Utställning i Kalmar!


Silfíde del Desierto hade utställning i Kalmar den 28-30 september. Utställningen tog plats i loungen på Brofästet under den internationella konferensen Place, People, Stories. Eftersom utställningen var en del av konferensen fick jag möjlighet att ta del av en rad spännande och tvärvetenskapliga diskussioner. Värd för konferensen var Linnéuniversitetet och ett speciellt tack vill jag ge Eva Cronqvist.

torsdag 10 mars 2011

Premiärvisning på Verkstad!!

Den 9 mars visade jag filmen Guerrilla Movie på Verkstad i Norrköping! Det blev en härlig kväll med mat, dryck och många besökare! Nu ligger båda filmerna, Guerrilla Gig och Guerrilla Movie här på bloggen så det går bra att titta på dem! Tack till alla som hjälpt mig med filminspelning, teknik, skådespeleri och mycket mer, hoppas att ni haft lika roligt som jag.

tisdag 2 november 2010

Nytt projekt pågår!

Ett guerilla gig är ett musikframträdande där ett band spelar sin musik på en offentlig plats utan att förvarna. De ockuperar ljudrummet för en kortare stund och skänker sin musik till alla som vill och inte vill höra. Detta fascinerar mig. Det finns något ungdomligt och rebelliskt över det.

Det finns tydliga paralleller mellan denna form av musikframträdande och gatukonsten. En graffiti målare lägger beslag på en allmän vägg och omvandlar den till ett konstverk med sitt måleri. Detta anses i Sverige som en olaglig handling, skadegörelse. Ett guerillagig kan stoppas av polis när någon anser sig bli störd av det. Samtidigt har yttrandefrihetsgrundlagen ”till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.”

Detta är i grunden en fråga om demokrati, allas rätt att uttrycka sig. Samtidigt har vi en stark allmän uppfattning att ingen får ta mer utrymme än någon annan. Spelar tidsrymden någon roll här? Är det okej att göra ett dansframträdande på en gata och stoppa all trafik om det bara rör sig om en minut? Är det okej att hålla en enmansorkesterkonsert i ett trapphus klockan ett på natten? Är det okej att anordna en improviserad rockkonsert i en park klockan elva en lördagsförmiddag? Detta vill jag undersöka närmare i mitt projekt GuerillaMovie.