tisdag 2 november 2010

Nytt projekt pågår!

Ett guerilla gig är ett musikframträdande där ett band spelar sin musik på en offentlig plats utan att förvarna. De ockuperar ljudrummet för en kortare stund och skänker sin musik till alla som vill och inte vill höra. Detta fascinerar mig. Det finns något ungdomligt och rebelliskt över det.

Det finns tydliga paralleller mellan denna form av musikframträdande och gatukonsten. En graffiti målare lägger beslag på en allmän vägg och omvandlar den till ett konstverk med sitt måleri. Detta anses i Sverige som en olaglig handling, skadegörelse. Ett guerillagig kan stoppas av polis när någon anser sig bli störd av det. Samtidigt har yttrandefrihetsgrundlagen ”till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.”

Detta är i grunden en fråga om demokrati, allas rätt att uttrycka sig. Samtidigt har vi en stark allmän uppfattning att ingen får ta mer utrymme än någon annan. Spelar tidsrymden någon roll här? Är det okej att göra ett dansframträdande på en gata och stoppa all trafik om det bara rör sig om en minut? Är det okej att hålla en enmansorkesterkonsert i ett trapphus klockan ett på natten? Är det okej att anordna en improviserad rockkonsert i en park klockan elva en lördagsförmiddag? Detta vill jag undersöka närmare i mitt projekt GuerillaMovie.

måndag 1 november 2010

onsdag 24 februari 2010

Färdigt!


Titta gärna på bilderna från mitt projekt Sílfide del desierto genom att klicka på länken under "avslutade projekt"! Bilderna är tagna i virvelvindarnas Atacama och rör både den svenska kulturens Älvor och den chilenska myten om ett snabbt och livsfarligt väsen som far fram genom öken.