tisdag 24 september 2013

Old New Imagination - Performance på Norrköpings konstmuseum

oklippt material från performance

Performancen Old New Imagination tar avstamp i Vilém Flussers text om bildskapandet och dess utveckling/paradigmskifte. Flusser menar att vårt sätt att skapa bilder, inte bara tekniskt utan även psykologiskt har förändrats i och med apparaternas intåg. Vissa av oss skapar medan andra blott är "knapptryckare" för kameran som skapar bilder. Igenom Old New Imagination lyfter jag frågor om vem som skapar/reproducerar/knapptrycker och vad är teknisk utveckling och vad är ett helt annat sätt att skapa bilder?
Under performancen ombads publiken dels att ta aktiv del i skapandet dels att dokumentera processen med filmkameror och mobiltelefoner. Jag kommer sedan klippa materialet till en konstvideo som kommer visas under Flusser konventet 1-3 november i Connecticut, USA. Resultatet blir alltså helt och hållet New Imagination, eller? och vem är i så fall skaparen av denna New Imagination film? Jag? Kameran? Gruppen? Gösta Sandels som gjort original porträttet?

**
The performance Old New Imagination builds on Vilém Flussers ideas of the image creation and its development / paradigm shift. Flusser believes that the way to create images, not only technically but also psychological has changed with the advent of the devices. Some of us create, while others are merely "button pusher" working for the camera how creates images. In the performence Old New Imagination I lift questions about who create / reproduce / barely pulls buttons and what is technological development and what is a completely different way to create images?
During the performance the audience where asked to take an active part in creating and documenting the process with videocameras and mobile phones. I will later cut the material to an art video that will be shown during the Flusser conference Nov. 1 to 3 in Connecticut, USA. The movie is all New Imagination, right? and who in this case is the creator of this New Imagination movie? I? The camera? The group? Gösta Sandels who made ​​the original portrait?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar