Ipseity - Jaget

2012-08-30


2012-08-14

Idag plockas utställningen ner. Jag är mycket glad över att ha fått möjligheten att visa Ipseity i Linköping och kan glatt berätta att ett av fotografierna kommer att få stanna i Linköping Stads vård!

Nu kommer delar av utställningen flyttas till Norrköpings konstmuseum.
2012-06-25

Vernissagen blev lyckad, tack alla nära och kära som kom! Jag lägger upp lite foton här och för den som vill hänger utställningen kvar i Linköpings stadshus till mitten av Augusti.
*
The opening was successful, thanks to all loved ones who came! I'll post some photos here and for those who want to see it, the exhibition remains in Linköping City Hall to mid-August.

2012-05-04

Resan till Frankrike och Besoncon var fantastisk! Jag träffade massor av interesanta och inspirerande människor och fick se många fina, känslostarka och humoristiska performances. Jag är mycket nöjd med min egen performance och väldigt tacksam för all hjälp jag fick, utan dessa människors medverkan hade jag inte kunnat genomför min idé.

Performancen ägde rum på tågstationen, dels för att jag alltid gillat tågstationer och dels för att vädret var opålitligt. Jag bytte om på toaletten och gick ut i entréhallen iklädd en vit kroppsstrumpa. Jag såg knappt något så jag vet inte hur mycket folk som var där men jag kände närvaron.

Aurelie ställde upp och ritade alla mina dräkter med säker hand. Den första att bli avtecknad var en av hennes klasskamrater. En modig ung man med hatt. Katharina Kapsamer ställde upp som andra person att bli avtecknad och vi påbörjade ett långt och intressant samtal som fortsatte under följande dag och natts festligheter.

Den tredje oumbärlige personen som både ställde upp att bli avtecknad och under hela persormancen (1,5 timme) gick runt och talade med publiken och delade ut informationsblad var Riléne Markopoulou. Tusen tack för hjälpen!

Fotgrafierna togs av Arthur Babel och jag är mycket nöjd med resultatet! Det är dessa som kommer utgöra största delen av den dokumentation som visas på utställningen den 25 Maj. Tack för att du tog dig tid och gav mig så fina bilder!!

***
The trip to France and Besoncon was fantastic! I met a lot of interesting and inspiring people and saw many beautiful, emotionally powerful and humorous performances. I am very pleased with my own performance and very grateful for all the help I received, without these people's participation, I had not been able to implement my idea.

The performance took place at the train station, partly because I always liked train stations and partly because the weather was unreliable. I changed at the public bathroom and went out into the lobby wearing a white body stocking. I hardly saw anything so I don´t know how much people that were there but I felt the presence.

Aurelie attended and drew all my costumes with great skill. The first to be copied was one of her classmates. A brave young man with a hat. Katharina Kapsamer ran as second person to be copied and we began a long and interesting conversation that continued during the following day and the night's festivities.

The third indispensable person who both stood to become copied and throughout persormancen (1.5 hour) went around and spoke to the crowd and handed out information sheets were Riléne Markopoulou. Many thanks for your help!

The photographs was shoot by Arthur Babel and I am very pleased with the results! It´s they who will be the largest part of the documentation in displayed at the exhibition in May 25. Thank you for taking the time and gave me such great pictures!


2012-04-10


Performansen Ipseity kommer att genomföras i Besançon under performancefestivalen ”Excentricité,” 17-19 April 2012. Jag kommer att röra mig i det offentliga rummet i centrala Besançon iförd en vit kroppstrikå. Jag kommer att be personer i stadsvimlet att stanna upp bredvid mig, medan deras kläder linjetecknas på den heltäckande vita dräkten. Vi får sålunda ett original och en kopia. Performansen dokumenteras med fotografi. På bilderna kommer vi att se mig tillsammans med den person vars kläder kopierats på trikån. Bilderna kommer att utgöra navet i min examentutställning som kommer att visa på stadshuset i Linköping 25 maj.

Performansen väcker frågor om hur jaget och individen uttrycker sig i det offentliga rummet och i relation till sina medmänniskor. Individen är aldrig så unik och på samma gång så ensam som när hon är mitt bland främlingar på en offentlig plats. Samtidigt utgör individen i det offentliga rummet alltid en del av en större grupp där man samtidigt blir abstrakt - man blir medborgare.